LA CARTELERA DEL TEATRE GAUDÍ

Espectáculos

Amb totes les mesures de seguretat.
Torna a casa a les 23.00 h amb l'entrada.