• Mascareta sanitària obligatòria segons la normativa vigent. La mascara disminueix gran part del risc de propagació de virus per via aèria.
  • Omplim només un terç de l'aforament segons les recomanacions sanitàries.
  • Compra online i ús de targetes de crèdit per tal d'evitar contactes innecessaris.
  • Espai de seguretat. Deixem un espai lliure entre persona i persona per garantir la distància segura entre espectadors.
  • Teletreball de tots els treballadors del teatre que no són indispensables presencialment.
  • Aire condicionat especial. Hem actualitzat el sistema de ventilació amb un plus de renovament i amb dispersió de partícules que purifiquen l'aire.
  • Senyalització. Per garantir una circulació segura a dins del recinte, respectant espais i contactes amb l'entorn.
  • Gel hidroalcohòlic. Els espectadors disposaran de gel hidroalcohòlic per mantenir la higiene de les mans.
  • Neteja i desinfecció. Entre funció i funció es procedirà a la neteja dels espais utilitzats per eliminar qualsevol possibilitat de contagi.
  • Registre dels assistents per garantir el rastreig en cas d'incident.