[:ca]

L’espai GAUDÍ VISUAL GALLERY presentarà l’exposició de pintures de Roc Alabern
Fins al 29 de setembre de 2019Entrada Gratuïta.
Horari de visites: de dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h. I a la tarda i caps de setmana a partir d’una hora abans de les representacions i fins la finalització de les mateixes.

CAMINS I ESCLETGES, 2002.

El buit ja no m’espanta, perquè no existeix. El que existeix són les miopies de qualsevol tipus. Aquests espais buits que semblen no tenir formes estan plens de formes (teixits) de molts tipus: les corrents dels vents, les fluctuacions de les aigües, la irradiació de la calor, les ones del só. Tot això omple aquest espai visual. Fins i tot a les llunyanes galàxies hi haurà, segur!, teixits d’algun tipus. Relacions entre astres llunyans.

El teixit infinit és la constatació de que tot està relacionat. Tot està connectat a través d’aquest complex teixit que és el TOT.

El suport de les idees, de les filosofies, solen ser les paraules, però sens dubte hi ha un altre suport tant important com les paraules i són les formes. No sé si ho dic bé, però tu ja m’entens.

Tenir la capacitat de poder viure, sense excessiva angoixa, amb contradiccions importants, o sigui, sense haver arribat a conclusions definitives.
Solament amb l’única seguretat que  la veritat que hom busca no la trobarà mai del cert.
L’única esperança: Que la intuïció i el temps ens allunyaran d’errors sense retorn.
Roc Alabern


Roc Alabern, artista terrassenc (1945-2003)

Roc Alabern és segurament l’artista més complert que ha donat Terrassa dins dels moviments de l’art contemporani.

Els orígens pictòrics van ser a la seva Terrassa nadiua als finals dels anys cinquanta, quan recorria els paisatges de l’entorn amb el pintor Floreal Soriguera.

En Roc era un artista inquiet i als anys 80 va viatjar a Nova York , on hi va fer una curta estada. Més endavant als anys 90 va viatjar als Estats Units d’Amèrica a Denver, Colorado, on juntament amb 7 artistes catalans varem fer una exposició en motiu d’un intercanvi cultural.

Més tard va anar, en diferents ocasions, a treballar i a passar un temps a New Mèxico. Va exposar en dues galeries a Santa Fe i a Taos.

En els últims deu anys de la seva vida va anar a viure al Baix Empordà, a Fonteta. En Roc se sentia atret per la naturalesa. A la Bisbal d’Empordà va muntar el seu estudi de portes obertes, que li va permetre tenir contacte amb persones de diferents nacionalitats.

L’obra d’en Roc Alabern és al llarg de la seva trajectòria un viatge d’anades als orígens de la modernitat i la contemporaneïtat. Tota la seva obra és un assaig de descodificació de l’art modern i la seva problemàtica i també un debat entre la naturalesa i l’abstracció. L’artista va dedicar tota la seva vida a l’art com a estratègia de lluita intel•lectual i de vivència per descobrir l’essència de l’art i els seus mecanismes creant el seu propi model pictòric.

“L’art a nivell personal representa la possibilitat de llibertat”. Roc Alabern 1983

[:es]

El espacio GAUDÍ VISUAL GALLERY presentará la exposición de pinturas de Roc Alabern.
Hasta el 29 de septiembre
de 2019. Entrada Gratuita.
Horario de
visitas
: de lunes a viernes de 9:30h a 13:30h. Y por la tarde y fines de semana a partir de una hora antes de las representaciones y hasta la finalización de las mismas.


CAMINS I ESCLETGES, 2002.

El vacío ya no me asusta, porque no existe. Lo que existe son las miopías de cualquier tipo. Estos espacios vacíos que parecen no tener formas están llenos de formas (tejidos) de muchos tipos: las corrientes de los vientos, las fluctuaciones de las aguas, la irradiación del calor, las ondas del sonido. Todo esto llena este espacio visual. Incluso en las lejanas galaxias habrá, seguro!, tejidos de algún tipo. Relaciones entre astros lejanos.

El tejido infinito es la constatación de que todo está relacionado. Todo está conectado a través de este complejo tejido que es el TODO.

El apoyo de las ideas, de las filosofías, suelen ser las palabras, pero sin duda hay otro apoyo tan importante como las palabras y son las formas. No sé si lo digo bien, pero tú ya me entiendes.

Tener la capacidad de poder vivir, sin excesiva angustia, con contradicciones importantes, o sea, sin haber llegado a conclusiones definitivas.
Solo con la única seguridad que la verdad que se busca no la encontrará nunca a ciencia cierta.
La única esperanza: Que la intuición y el tiempo nos alejarán de errores sin retorno.
Roc Alabern


Roc Alabern, artista terrasense (1945-2003)

Roc Alabern es seguramente el artista más completo que ha dado Terrassa dentro de los movimientos del arte contemporáneo.

Los orígenes pictóricos fueron en su Terrassa natal a finales de los años cincuenta, cuando recorría los paisajes del entorno con el pintor Floreal Soriguera.

En Roc era un artista inquieto y en los años 80 viajó a Nueva York, donde hizo una corta estancia. Más adelante en los años 90 viajó a los Estados Unidos de América en Denver, Colorado, donde junto con 7 artistas catalanes hicimos una exposición con motivo de un intercambio cultural.

Más tarde fue, en diferentes ocasiones, a trabajar y pasar un tiempo en New Mèxico. Expuso en dos galerías en Santa Fe y en Taos.

En los últimos diez años de su vida fue a vivir en el Baix Empordà, en Fonteta. En Roc se sentía atraído por la naturaleza. En la Bisbal montó su estudio de puertas abiertas, que le permitió tener contacto con personas de diferentes nacionalidades.

La obra de Roc Alabern es a lo largo de su trayectoria un viaje de idas a los orígenes de la modernidad y la contemporaneidad. Toda su obra es un ensayo de decodificación del arte moderno y su problemática y también un debate entre la naturaleza y la abstracción. El artista dedicó toda su vida al arte como estrategia de lucha intel • lectual y de vivencia para descubrir la esencia del arte y sus mecanismos creando su propio modelo pictórico.

“El arte a nivel personal representa la posibilidad de libertad”. Roc Alabern 1983

[:]