[:ca]
Horari de visites: de dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h.
I a la tarda i caps de setmana a partir d’una hora abans de les representacions i fins la finalització de les mateixes.

Miquel Mas. Va néixer a Rubí (Barcelona), el 1948.
Va exposar per primera vegada als 13 anys. Va estudiar disseny gràfic a l’Escola Massana i litografia al Conservatori de les Arts del Llibre de Barcelona.
La combinació de la tècnica realista i detallista, així com la creació d’un univers temàtic i figuratiu personal, li van valer la invitació per participar en l’exposició col·lectiva “Grans realistes”, celebrada en el gaudinià marc de la Pedrera (Barcelona, 1981).
El realisme va esdevenint progressivament fantàstic; poblat de referències oníriques; de fragments romànics, gòtics, barrocs, modernistes…
Ha realitzat escenografies per a espectacles de dansa, teatre i òpera.
Des de l’any 1976, en el qual es comença a dedicar plenament a la pintura, ha exposat a: Rubí, Barcelona, Terrassa, Igualada, Sabadell, Girona, Vic, Palma de Mallorca, Madrid, Saragossa, Castelló, Galícia, Düsseldorf (Alemanya), Guadalajara (Mèxic) i Clichy (França).

L’exposició consta de 9 dibuixos a llapis de gran format (70×100 cm) i dues pintures (122 x135 cm), una d’elles, un retrat del seu pare, de l’any 1997.

HUMANS

[…] El retrat escarit i convencional, però solvent, ens aporta sempre la imatge d’algú segons la interpretació de l’artista. Diu del pintat i diu de qui el pinta. En el retrat elaborat i culte, aquest dir de les persones representades i de l’artista es fa més intens i carregat de detalls i matisos.

La mirada dels figurants pren sovint una força anunciadora que interpel·la l’observador.

Les mirades, les expressions, els rictus que –amb difuminats, pessics i subratllats–l’artista és capaç d’incorporar als quadres, ens parlen de la seva entitat com a obra d’art i ens proporcionen el seu propi context d’interpretació; els elements per arribar a comprendre-la, per copsar-ne els sentits.

Amb la seva precisa i sofisticada tècnica de construcció de les superfícies dels rostres, Mas no només ens trasllada estats d’ànim conjunturals de les persones dibuixades i pintades, sinó que també ens tradueix aquelles qualitats profundes i subtils que les vinculen al bagatge de les seves complexes tradicions culturals.

Pel geni interpretador i representador dels traços de Miquel Mas podem descobrir elements fonamentals de les identitats d’alguns “humans” i de les narracions que les constitueixen. Sota la superfície de les faccions que Mas homenatja s’hi percep tensió neuronal, circulació de la sang. I si posem el dit –com els contempladors de poca fe– a les temples dels rostres dels retrats, hi percebrem la ressonància espectral d’un bategar remot. El codi que conté encriptats els seus relats. Perquè és així que, en l’obra de Mas, el realisme i l’hiperrealisme es fan expressionisme.

Cantant el divers. Exposant el desigual. Denunciant l’injust.

Joan Manuel Tresserras

 [:es]

Exposición de dibujos y pinturas de Miquel Mas

Horario de visitas: de lunes a viernes de 9: 30h a 13: 30h.
Y por la tarde y fines de semana a partir de una hora antes de las representaciones y hasta la finalización de las mismas.

Miquel Mas. Nació en Rubí (Barcelona), en 1948.
Expuso por primera vez a los 13 años. Estudió diseño gráfico en la Escuela Massana y litografía en el Conservatorio de las Artes del Libro de Barcelona.
La combinación de la técnica realista y detallista, así como la creación de un universo temático y figurativo personal, le valieron la invitación para participar en la exposición colectiva “Grandes realistas”, celebrada en el gaudiniano marco de la Pedrera ( Barcelona, ​​1981).
El realismo se va convirtiendo progresivamente fantástico; poblado de referencias oníricas; de fragmentos románicos, góticos, barrocos, modernistas …
Ha realizado escenografías para espectáculos de danza, teatro y ópera.
Desde el año 1976, en el que se empieza a dedicar plenamente a la pintura, ha expuesto en: Rubí, Barcelona, ​​Terrassa, Igualada, Sabadell, Girona, Vic, Palma de Mallorca, Madrid, Zaragoza, Castellón, Galicia, Düsseldorf
(Alemania), Guadalajara (México) y Clichy (Francia).

La exposición consta de 9 dibujos a lápiz de gran formato (70 × 100 cm) y dos pinturas (122 x135 cm), una de ellas, un retrato de su padre, el año 1997.

HUMANOS
[…] El retrato escueto y convencional, pero solvente, nos aporta siempre la imagen de alguien según la interpretación del artista. Dice del pintado y dice de quien lo pinta. En el retrato elaborado y culto, este decir de las personas representadas y del artista se hace más intenso y cargado de detalles y matices.

La mirada de los figurantes toma a menudo una fuerza anunciadora que interpela al observador.

Las miradas, las expresiones, los rictus que -con difuminados, pellizcos y subrayados- el artista es capaz de incorporar a los cuadros, nos hablan de su entidad como obra de arte y nos proporcionan su propio contexto de interpretación; los elementos para llegar a comprenderla, para captar los sentidos.

Con su precisa y sofisticada técnica de construcción de las superficies de los rostros, Mas no sólo nos traslada estados de ánimo coyunturales de las personas dibujadas y pintadas, sino que también nos traduce aquellas cualidades profundas y sutiles que las vinculan al bagaje de sus complejas tradiciones culturales.

Por el genio interpretador y representador de los trazos de Miquel Mas podemos descubrir elementos fundamentales de las identidades de algunos “humanos” y de las narraciones que las constituyen. Bajo la superficie de las facciones que Mas homenajea se percibe tensión neuronal, circulación de la sangre. Y si ponemos el dedo -como los contempladores de poca fe- en las sienes de los rostros de los retratos, percibiremos la resonancia espectral de un latir remoto. El código que contiene encriptados sus relatos. Porque es así que, en la obra de Mas, el realismo y el hiperrealismo se hacen expresionismo.

Cantando lo diverso. Exponiendo lo desigual. Denunciando lo injusto.

Joan Manuel Tresserras[:]