[:ca]DE L’1 D’AGOST AL 15 D’OCTUBRE (2017)
Nou horari: de dimecres a dissabte a les 22h i diumenges a les 20h
Preu: 20€. Espectacle en català. Durada: 90 min.

       

Autors: Jordi Calafí i Alexis Garcia
Direcció: Oscar Molina
Composició Musical: Malacara & Wilson Band
Producció: Teatre Gaudí

Amb:
JORDI CADELLANS
RAMON GODINO
OSCAR JARQUE
RAÜL TORTOSA

Sinopsi
Una habitació d’un luxós hotel. Medina, un home elegant d’uns cin­quanta-tants o seixanta-pocs anys, jau a terra, moribund.

Hores després, David, Toni i Àlex, tres detectius d’uns quaranta i es­caig que són a l’hotel per participar en el congrés anual organitzat pel seu col·legi professional, venen a l’habitació del seu professor, Medina, a buscar-lo. El qui és considerat el degà dels detectius a Ca­talunya havia de fer el discurs inaugural del congrés fa una hora però no s’ha presentat a l’auditori davant els seus col·legues.

Els tres detectius troben l’habitació buida però regirada com si hi ha­gués hagut una baralla. I, sota de la catifa, una estranya catifa que no hi ha en les altres habitacions de l’hotel, taques de sang.

David, Toni i Àlex intentaran esbrinar què és el que ha passat amb Medina. Tots tres es coneixien de quan havien estudiat junts a la uni­versitat però, des de fa més de quinze anys, porten vides a part, ex­ceptuant encontres puntuals per algun cas o acte del col·legi de detectius.

En la seva feina diària, estan acostumats a trobar la merda que la gent té sota la catifa però, aquesta nit, els tocarà netejar la seva.

Escenografía i Vestuari: Jofre Blesa Il.luminació i Espai Sonor: Daniel Gener Disseny Gràfic: Estudi U-Vuitanta Edició i Realització: Esteve Rovira Producció Executiva:Jofre Blesa[:es]DEL 1 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE (2017)
Nuevo horario: de miércoles a sábado a las 22h i domingo a las 20h
Precio: 20€. Espectáculo en catalán. Duración: 90 min.

       

Autores: Jordi Calafí y Alexis Garcia Dirección: Oscar Molina
Composición Musical: Malacara & Wilson Band
Producción: Teatro Gaudí

Con:
JORDI CADELLANS
RAMON GODINO
OSCAR JARQUE
RAÜL TORTOSA

Sinopsis
Una habitación de un lujoso hotel. Medina, un hombre elegante de unos cincuenta y tantos o sesenta y pocos años, yace en el suelo, moribundo.

Horas después, David, Toni y Alex, tres detectives de unos cuarenta y pico que están en el hotel para participar en el congreso anual organizado por su colegio profesional, vienen a la habitación de su profesor, Medina, para buscarlo. El que es considerado el decano de los detectives en Cataluña tenía que hacer el discurso inaugural del congreso hace una hora pero no se ha presentado en el auditorio ante sus colegas.

Los tres detectives encuentran la habitación vacía pero revuelta como si hubiera habido una pelea. Y, debajo de la alfombra, una extraña alfombra que no hay en las otras habitaciones, manchas de sangre.

David, Toni y Alex intentarán averiguar qué es lo que ha pasado con Medina. Los tres se conocían de cuando habían estudiado juntos en la universidad pero, desde hace más de quince años, llevan vidas aparte, exceptuando encuentros puntuales por algún caso o acto del colegio de detectives.

En su trabajo diario, están acostumbrados a encontrar la mierda que la gente tiene bajo la alfombra pero, esta noche, les tocará limpiar la suya.

Escenografía y Vestuario: Jofre Blesa Iluminación y Espacio Sonoro: Daniel GENER Diseño Gráfico: Estudi U-Vuitanta Edición y Realización: Esteve Rovira Producción Ejecutiva: Jofre Blesa[:]