“Un poder d’interpretació insuperable a través d’una metamorfosi més que convincent”