“Una societat ha de funcionar pel criteri del màxim benefici econòmic? […] Ha omplert a cada funció”