“En to de comèdia i prenent l’obra Hamlet de William Shakespeare com a model, l’espectacle
proposa actuar el personatge a partir de set tècniques interpretatives..”