“Un musical que proclama que la veritat està per sobre de qualsevol camí fins a la felicitat.”