Teresa Petit (A teló baixat)

“Garcia Arija “pinta” els quadres en escena a mans plenes”