“Cadellans transforma la ferida en una venjança creativa i sanadora”