UNA JORNADA PARTICULARUNA JORNADA PARTICULAR

DEL 4 AL 28 D’OCTUBRE
De dijous a dissabte a les 20:30 h. Diumenge a les 18:00 h.
Preu:18€. SALA GRAN. Espectacle en castellà.
Banner_jornadaD’ ETTORE SCOLA en versió de RODOLF SIRERA

DEL 4 AL 28 DE OCTUBRE
De jueves a sábado a las 20:30 h. Domingo a las 18:00 h.
Precio:18€.SALA GRANDE. Espectaculo en castellano.
Banner_jornadaDE ETTORE SCOLA en versión de RODOLF SIRERA
Intèrprets:

Rafael Calatayud Gabriel
Victoria Salvador Antonieta
Eli Iranzo La Portera

Companyia LA PAVANA

Escenografia: Jaume Pérez
Vestuari: Alejandro Sáez de La Torre
Il·luminació: Sergio Méndez Latorre
Realització audiovisual: Francesc Jiménez
Direcció: Rafael Calatayud

Són moltes les adaptacions teatrals que, des de la seva estrena el 1977, s’han realitzat de la pel · lícula Una giornata particolare. Narra la commovedora història d’una trobada, convertit en desacord, entre dues humils éssers, víctimes de la societat feixista de Mussolini.

La nostra proposta d’adaptació tracta d’acostar l’obra l’entorn social i històric de l’espectador espanyol, mantenint en tot moment fidel a l’esperit del text original. La localització geogràfica es modifica: passem de la Itàlia de Mussolini a l’Espanya de Franco, i l’any 1938 a 1940.I, encara que Hitler no va visitar mai Espanya, sí ho va fer un dels més alts jerarques del règim nazi, Heinrich Himmler, l’octubre de l’esmentat any de 1940. La visita tenia un doble objectiu: preparar el partit que pocs dies després mantindrien a Hendaia Franco i Hitler i visitar, de passada, el monestir de Montserrat, a la recerca de preteses empremtes del Grial, una de les obsessions ocultistes del cap de la maquinària repressiva del règim nazi. I, a semblança del que va passar a Roma, a Himmler se li va tributar, tant a Madrid com a Barcelona, una acollida excepcional ¬-banderes, uniformes, músiques militars i masses enfervoreixides ¬ – presidida pel “cuñadísimo”, com es coneixia en l’època al recentment nomenat ministre d’AfersExteriors de Franco, Ramon Serrano Súñer.

La història d’aquests dos personatges commou i remou per dins; Gabriel és un home de mitjana edat condemnat pel règim a ser deportat a causa de la seva homosexualitat. Antonietta, la seva veïna fins llavors desconeguda, mare de família exemplar, és rebaixada a servent de la família i engendradora de fills que el deliri feixista requereix i premia, mentre, el seu marit es recrea amb prostitutes, o el que és pitjor, es relaciona amb una dona culta que ofèn l’origen camperol i ignorant de Antonietta,. La sensibilitat i empatia de tots dos els apropa i deixa a flor de pell la seva emotivitat, tot i Antonietta s’equivoqui seva necessitat de ser tractada com a ésser humà amb un impuls d’una altra classe.

Intérpretes:
Rafael Calatayud Gabriel
Victoria Salvador Antonieta
Eli Iranzo La Portera

Compañía LA PAVANA

Escenografía: Jaume Pérez
Vestuario: Alejandro Sáez de La Torre
Iluminación: Sergio Méndez Latorre
Realización audiovisual: Francesc Jiménez
Dirección: Rafael Calatayud

 

Son muchas las adaptaciones teatrales que, desde su estreno en 1977, se han realizado de la película Una giornata particolare. Narra la conmovedora historia de un encuentro, convertido en desacuerdo, entre dos humildes seres, víctimas de la sociedad fascista de Mussolini.

Nuestra propuesta de adaptación trata de acercar la obra del entorno social e histórico del espectador español, manteniendo en todo momento fiel al espíritu del texto original. La localización geográfica se modifica: pasamos de la Italia de Mussolini en la España de Franco, y en 1938 en 1940.I, aunque Hitler no visitó nunca España, sí lo hizo uno de los más altos jerarcas del régimen nazi , Heinrich Himmler, en octubre de dicho año de 1940. La visita tenía un doble objetivo: preparar el partido que pocos días después mantendrían en Hendaya Franco y Hitler y visitar, de paso, el monasterio de Montserrat, en busca de pretendidas huellas del Grial, una de las obsesiones ocultistas del jefe de la maquinaria represiva del régimen nazi. Y, a semejanza de lo que pasó en Roma, a Himmler se le tributó, tanto en Madridcomo en Barcelona, ​​una acogida excepcional ¬-banderas, uniformes, músicas militares y masas enfervoreixides ¬ – presidida por el “cuñadísimo”, como se conocía en la época al recién nombrado ministrode Asuntos Exteriores de Franco, Ramón Serrano Súñer.

La historia de estos dos personajes conmueve y remueve por dentro; Gabriele es un hombre de mediana edad condenado por el régimen a ser deportado debido a su homosexualidad. Antonietta, su vecina hasta entonces desconocida, madre de familia ejemplar, es rebajada a sirviente de la familia y engendradora de hijos que el deliriofascista requiere y premia, mientras, su marido se recrea con prostitutas, o lo que es peor, se relaciona con una mujer culta que ofende el origen campesino e ignorante deAntonietta,. La sensibilidad y empatía de ambos les acerca y deja a flor de piel su emotividad, aunque Antonietta equivoque su necesidad de ser tratada como ser humano conun impulso de otra clase.