DE L’ 11 AL 22 DE MAIG (2016)  SALA PETITA
Horari: De dimecres a dissabte a les 20:00h. Diumenge a les 20:30h
Preu: 20€. Espectacle en català. Durada: 60 min. Companyia de MALLORCA
06_Banner_BOTXI_2016 copia
DEL 11 AL 22 DE MAYO (2016)  SALA PETITA
Horario: De miércoles a sábado a las 20:00h. Domingo a las 20:30h
Precio: 20€. Espectáculo en catalán. Duración: 60 min. Compañía de MALLORCA
06_Banner_BOTXI_2016 copia

Intèrpret: Salvador Oliva
Text i direcció: David Mataró
Audiovisuals: Riki F.Peña
Disseny d’il·luminació: Natxo Bassols
Espai escènic: Jesús Garcia Mateos
Producció: Santi Celaya

dossier_cat

El Botxí és un monòleg per descobrir els fantasmes dels homes que feien del ajusticiament la seva manera de viure. Com ho feien? Perquè ho feien? Parlaven amb el reu? Què li deien? Pensaven? Què pensaven? Sentien? Què sentien? i moltes preguntes més que costa imaginar que qualcú fins i tot se les plantegi. Una hora de teatre per entendre què li passava pel cap a un botxí en aquell segon abans de girar la manilla.

El botxí és un monòleg escrit i dirigit per David Mataró i interpretat per Salvador Oliva que narra les vivències d’un botxí que ha de viatjar de Valladolid fins Palma per a executar una sentència de mort. Es tracta d’una obra basada en bona part en la mítica pel·lícula El verdugo, que Luis García Berlanga rodà el 1963, i, ben igual que  aquésta, El botxí és una obra en la qual l’humor i la crítica social són tractats amb una efectiva sobrietat.

El botxí 3 El botxí El botxí 2


Interprete: Salvador Oliva
Texto y dirección: David Mataró
Audiovisuales: Riki F.Peña
Diseño de iluminación: Natxo Bassols
Espacio escénico: Jesús Garcia Mateos
Producción: Santi Celaya

dossier_cas

El Botxí es un monólogo para descubrir los fantasmas de los hombres que hacían del ajusticiamiento su manera de vivir. ¿Como lo hacían? ¿Para que lo hacían? ¿Hablaban con el reo? ¿Qué le decían? ¿Pensaban? ¿Qué pensaban? ¿Sentían? Qué sentían? y muchas preguntas más que cuesta imaginar que alguien incluso se las plantee. Una hora de teatro para entender qué le pasaba por la cabeza a un verdugo en ese segundo antes de girar la manilla.
El Botxí es un monólogo escrito y dirigido por David Mataró e interpretado por Salvador Oliva que narra las vivencias de un verdugo que debe viajar de Valladolid hasta Palma para ejecutar una sentencia de muerte. Se trata de un trabajo basado en buena parte en la mítica • película El verdugo, que Luis García Berlanga rodó en 1963, y, al igual que éste, el verdugo es una obra en la que el humor y la crítica social son tratados con una efectiva sobriedad.

El botxí 3 El botxí El botxí 2